TERVETULOA AUE-SÄÄTIÖN NETTISIVUILLE!

Verkottumista Suomen ja saksankielisen Euroopan välille

Tarkoituksensa mukaisesti Aue-Säätiö pyrkii ylläpitämään kansalaiskeskustelua ja eri tahojen verkottumista Suomen ja saksankielisen Euroopan välillä tuomalla tietoa näiden maiden kulttuureista ja yhteiskunnista. Näin osaltamme olemme vahvistamassa maanosamme uskottavuutta liberaalin demokratian arvojen puolustajana. Tutkimus- ja julkaisutoimintamme ja apurahamme tukevat näitä tavoitteita. Tämän lisäksi Säätiöllä on omia erityisprojekteja.

Kun erityisohjelmamme viime vuonna, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna kohdistuivat pääosin Suomen historian ja musiikin tunnetuksi tekemiseen saksankielisessä Euroopassa, fokuksemme on nyt saksan kielessä ja saksankielisen Euroopan kulttuurin tunnettuisuuden edistämisessä Suomessa. Tätä varten perustamme kaksi erityisprojektia:

Mikä puhuttaa saksankielisessä Euroopassa?

Aloitamme uuden Aue-Säätiön luentosarjan ”Mikä puhuttaa saksankielisessä Euroopassa”. Kutsumme asiantuntijoita esittelemään maansa ajankohtaisia aiheita, joilla on myös eurooppalainen ulottuvuus, symposiumeihin, jonne kokoamme osallistujiksi aiheenmukaisen intressiryhmän. Tilaisuuksien, joita järjestetään 2-4 kertaa vuodessa, kieli on englanti. Esitelmistä tehdään suomen- ja saksankieliset referaatit, jotka julkaisemme nettisivuillamme.

Saksan kielen taito takaisin!

Panostamme lähivuosina entistäkin määrätietoisemmin saksan kielen taidon palauttamiseksi suomalaisten kielitaidoksi. Yleensäkin Aue-Säätiö tulee aktivoitumaan entisestään suomalaisten monipuolisemman kielitaidon puolesta. Englanti ei riitä. Meidän tavoitteemme on luonnollisesti tukea saksan kieltä, jota Euroopassa puhuu yli 100 milj. eurooppalaista äidinkielenään. Kampanjasuunnitelma valmistuu syksyllä.