Aue-Symposium ”Arvot” Helsingissä 12.8.2021

Uuden Aue-Symposiumsarjan Kulttuuri – tulevaisuuden arkisto ensimmäisen tilaisuuden teemana on arvot. Sarjan avaussymposium järjestetään Helsingin Musiikkitalolla torstaina 12.8.2021 klo 16:30 alkaen. Tilaisuuden puhujina kuullaan Klaus Helkamaa (suomeksi) sekä Wolfram Eilenbergeriä (saksaksi). Lisäksi saamme nauttia viulisti Pekka Niemen (ONEVIOLIN) musiikista. Tilaisuuden juontaa Benjamin Schweitzer.

Arvot avaa Aue-Säätiön konferenssisarjan, jonka puitteissa järjestetään keskusteluja suomalais-saksalaisessa kontekstissa keskeisistä aiheista. Suomen ja Saksan välisistä, historian saatossa syntyneistä tiiviistä yhteyksistä ei liene epäilystäkään, mutta kuinka maiden väliset yhtäläisyydet ja eroavaisuudet ilmenevät käytännössä, ja millä tavoin ne näyttäytyvät ajankohtaisessa keskustelussa?

Aue-Säätiö, Scoventa-kustantamon Suomi-osasto sekä Suomen Saksan-instituutin haluavat yhdessä tuoda näiden kysymysten käsittelyyn uusia sävyjä. Lisäksi tavoitteena on syventää vuoropuhelua Suomen ja saksankielisen Euroopan välillä sekä edistää ymmärrystä suomalais-saksalaisista kulttuurisuhteista. Kysymys keskeisistä arvokäsityksistä kummassakin yhteiskunnassa ulottaa keskustelun teemakokonaisuuksiin kuten tasa-arvo, koulutus, turvallisuuden tarve sekä kansallinen minäkuva.

Klaus Helkama analysoi Suomalaisten arvot -tutkimuksessaan suomalaista arvomaailmaa, sen kehitystä ja ominaispiirteitä. Tutkimus näyttää, kuinka luterilaisuuden muovaaman keskieuroopalais-skandinaavisen perinteen arvokäsitykset ovat yhteiskunnassa suomalaisiin erityispiirteisiin yhdistyessään luoneet omaleimaisen kokonaisuuden.

Wolfram Eilenberger vertailee 2010 ilmestyneessä tietokirjassaan Finnen von Sinnen: Von einem, der auszog, eine finnische Frau zu heiraten suomalaista ja saksalaista elämäntapaa omiin kokemuksiinsa perustuen. Myös teoksia kuten Zeit der Zauberer (2018) julkaissut kirjailija täydentää vallitsevaa keskustelua syvällä ymmärryksellään eurooppalaisesta aatehistoriasta.

Benjamin Schweitzer on säveltäjä, suomen kielen kääntäjä ja väitöskirjatutkija Greifswaldin yliopiston fennistiikan laitoksessa.

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Ilmoittaudu 2.8. mennessä tästä linkistä.

—————-

Arvoihin syvennytään myös Berliinissä 12.10.2021. Tilaisuus järjestetään samanlaisena molemmissa kaupungeissa, jotta kiinnostuneilla Itämeren molemmin puolin olisi mahdollisuus päästä seuraamaan keskustelua.