Muutoksia Aue-Säätiön hallituksessa

Kevät 2020 toi Aue-Säätiön hallituskokoonpanoon muutoksia. Aue-säätiön pitkäaikainen puheenjohtaja VTT Sinikka Salo luopui tehtävästään ja tuli nimitetyksi säätiön neuvottelukunnan jäseneksi. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuodesta 2019 saakka hallituksen jäsenenä toiminut FT Annamari Arrakoski-Engardt, joka toimii myös muun muassa John Nurmisen säätiön asiamiehenä.

VTT Salo näkee säätiön toiminnalle tärkeät perusteet ja lupaavan tulevaisuuden:

”Näinä haasteellisina aikoina Aue-Säätiöllä on varsin ainutlaatuinen asema Suomen ja saksankielisen Euroopan välistä vuorovaikutusta edistämällä puolustaa eurooppalaisia arvoja ja liberaalia demokratiaa. Perustajansa, Theodor Auen hengessä ja hänen ansiostaan säätiö pystyy toimimaan joustavasti ja ennakkoluulottomasti sivistyksen puolesta, edistämään argumenttien kilvoittelua, ajatusten vapaata lentoa ja suvaitsevaisuutta, tietoa ja siihen pohjautuvia innovaatioita. On ollut antoisaa olla mukana tässä tärkeässä toiminnassa, joka nyt jatkuu FT Annamari Arrakoski-Engardtin hyvällä johdolla.”

Tuore puheenjohtaja FT Arrakoski-Engardt on ottanut tehtävänsä ilolla vastaan:

”Kulttuurinen kanssakäyminen on arvokas asia ja aikansa kuva. Aue-Säätiön missio saksan kielen ja eurooppalaisuuden edistäjänä on rohkea ja tärkeä. Missiotaan Aue-Säätiö on apurahoilla ja keskustelua herättäneiden Aue-Symposiumeilla sekä tutkimus- ja julkaisutoiminnalla toteuttanut. Säätiön hallitus on aktiivisesti kehittänyt säätiön toimintaa nyky-yhteiskuntaan sopivaksi ja edellinen hallituksen puheenjohtaja VTT  Sinikka Salo on omalla väsymättömällä panoksellaan luonut kulttuurinvaihdolle, saksan kielen käytön edistämiselle Suomessa sekä eurooppalaisuuden mahdollisuuksien nostamiselle Aue-Säätiöstä hyvän kehitysalustan. Kiitollisena hallituksen kannustuksesta teen parhaani, jotta Aue-Säätiö jatkaa oman tärkeän panoksensa parissa yhteiskuntamme kehityksessä.”

Tuoreimmaksi hallituksen jäseneksi valittiin Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja VTT Teija Tiilikainen. VTT Tiilikainen kuvailee Aue-Säätiön roolia eurooppalaisessa vuoropuhelussa seuraavasti:

”Suomen ja saksankielisen Euroopan välinen suhde on merkittävä niin kulttuurisesti kuin poliittisesti. Eurooppalaisen integraation syventyessä ja kohdatessa uusia haasteita on tärkeää, että ymmärrämme toisiamme ja toistemme lähtökohtia hankkeeseen osallistumiseksi. Aue-säätiöllä on keskeinen tehtävä tämän yhteistyön ja vuoropuhelun laaja-alaisessa edistämisessä ja erityisesti kansalaisyhteiskuntien kytkemisessä siihen. Säätiön toiminta saksan kielen merkityksen esille nostamiseksi ja kielitaidon vahvistamiseksi nuorten keskuudessa ansaitsee niin ikään kaiken tuen. Säätiössä on viime vuosina saatu paljon aikaan sen tavoitteille omistautuneiden ihmisten voimin. Annan mielelläni oman panokseni tähän tärkeään työhön.”

Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa varatuomari Juha Väyrynen sekä hallituksen jäseninä Helsingin saksalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan pääpastori Matti Fischer ja KTM Christian Seege. Lue Aue-Säätiön toimijoista tarkemmin täällä: https://www.aue-stiftung.org/saatio/