Aue-Symposium: Mistä puhutaan saksankielisessä Euroopassa – Ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka

Aue-Säätiö järjesti 18. maaliskuuta toisen symposiumin aiheella ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka. Tapahtuma järjestettiin Castrén & Snellman –lakiasiaintoimistossa ja tapahtumaan saapui jälleen kerran paljon kutsuttuja ilmasto- ja ympäristötieteistä, rahoitus- sekä yritysalalta, akateemikkoja ja virkailijoita sekä poliitikkoja.

Tervetulosanojen ja johdannon jälkeen puhui ensin Christian Körner, professori emeritus Baselin yliopistolta, Sveitsistä, jossa hän oli johtajana botaniikan laitoksella 1989-2014. Hänen tutkimusalueeseen kuuluvat fysiologinen kasviekologia, ekosysteemien ekologia ja biodiversiteetti. Hän on työskennellyt kaikilla ilmastoalueilla mukaan lukien tropiikit ja arktiset alueet. Hänen vuoristotutkimuksensa käsittelevät vuoristokasvillisuutta ja syitä Alppien ja arktisen alueen puurajoille. Professori Körner on Alppien ekosysteemien ja aikuisten, lauhkean vyöhykkeen puiden CO2-pitoisuuden tutkimuksen pioneeri. Esitelmässään ”Ilmastonmuutos ja puiden termiset rajat” hän havainnollisti vakuuttavasti haasteita, joita kohtaamme sekä Euroopassa että globaalisti.

Toisessa esitelmässä puhui professori Petteri Taalas, Sveitsin Genevessä sijaitsevan Maailman ilmatieteen järjestön (World Meteorological Organization, WMO) pääsihteeri. Hän käsitteli esitelmässään aihetta ”Ilmastonmuutos, globaalit näkökulmat”. Petteri Taalas on tutkinut ilman saastumista, otsonia sekä ilmasto- ja satelliittiteknologiaa. Moninaisten muiden tehtävien ohella hän on saattanut Suomen Ilmatieteen laitoksen johtavaksi sää-, ilmasto- ja merenkulkupalveluksi ja tutkimuslaitokseksi ja perustanut kansallisen ennakkovaroituskeskuksen, joka perustuu meteorologialle, hydrologialle, geofysiikalle ja oseanografialle.

Molemmat puhujat korostivat sanomaa, ettei ratkaisu globaalin ilmaston lämpenemisen pysäyttämiselle ole pelkästään vihreä. CO2:n ja väestönkasvun vähentäminen ovat keskeisiä ratkaisulle. Vihreät ratkaisut voivat olla avuksi, mutta eivät kykene sitomaan CO2-fossiileita kokonaan. Tai professori Körnerin sanoin: ”Fossil CO2 released by society can hardly be absorbed by forests, but the use of timber products can slow the release.”

Elävää keskustelua moderoi professori Marja Makarow, Biocenter Finlandin johtaja.

Esitelmät löytyvät täältä.