Kirsi Aaltonen-Kiianmies: Yhteistyöllä saksan kielen ja kulttuurin hyväksi

Vuosia sitten Saksalaisen kirjaston keittiössä syntyi idea saksan messuista, kaikkien saksan kielen ja kulttuurin hyväksi toimivien organisaatioiden yhteisestä tapahtumasta. Olimme tiskaamassa kahvikuppeja Suomi-Saksa yhdistysten liiton (SSYL:n) hallituksen kokouksen jälkeen, Paula Helin, Gottfried Effe ja allekirjoittanut, ja siinä jutellessamme idea yhteisistä messuista pulpahti ilmoille. Yhteisten messujen, nykyisin nimellä Tag der deutschen Sprache -messujen, tärkeimpänä tavoitteena on saattaa yhteen eri organisaatioiden ja yhdistysten toimijoita ja saksanopettajia. Ja tämä on toteutunut messuillamme mitä parhaillamme tavalla.

Helsingin Saksalainen koulu on ollut alusta asti järjestelyissä tärkeä kumppanimme. Se on antanut tilansa käyttöömme messupäivinä ja myös koulun henkilökuntaa on ollut töissä.

Saksanopettajat ja ystävyysyhdistysläiset, kustantamojen, Goethe-Institutin, AHK Finnlandin, opetushallituksen ja suurlähetystöjen väki sekä Saksalaisen kirjaston, Aue-Säätiön ja monien muiden organisaatioiden toimijat ovat voineet tutustua toisiinsa ja ennen kaikkea toistensa toimintaan ja hankkeisiin. Kun ihmiset ovat tuttuja toisilleen, yhteydenotto ja yhteistyö on jatkossa aina monin verroin helpompaa.

Messujen paneelikeskusteluissa on pohdittu saksan kielen ja kulttuurin tilannetta, ja yhtenä konkreettisena tekona Saksan, Sveitsin ja Itävallan suurlähettiläät kiersivät puhumassa saksan kielen ja kulttuurin hyväksi eri kunnissa ympäri Suomea. Toivotaan, että pandemian väistyttyä sekä näitä suurlähettiläskierroksia että messuja päästään jälleen järjestämään. Sillä nyt jos koskaan tarvitsemme yhteisiä tekoja saksan kielen ja kulttuurin hyväksi. Sekä perusasteen että lukion ja jatko-opintojen kielivalinnoissa on tuotava saksan kieltä voimakkaasti esille. Aue-säätiön Genie-peli on tästä loistava esimerkki, samoin erityisesti esikoululaisten kielivalintaa tukevat Goethe-Institutin materiaalit hauskoine Felix-sammakoineen.

Felix ja Franzi esikoululaisten tekemän Saksan satukirjan edessä. Felix sai lapsilta Saksa-kaulaliinan, ettei sitä paleltaisi niin kovasti Suomen talvimyrskyissä.

Ensimmäinen vieras kieli, A1-kieli, valitaan esikoulukeväänä, ja sitä opiskellaan koko peruskoulun ajan 1. luokan syksystä alkaen. Ratkaisevaa tässä on se, että kunnan kielivalikoimassa on mukana saksa yhtenä A1-kielenä. Ja jos ei ole, tarvitaan yhteistyötä ja mainostamista, että se sinne saadaan. Ystävyysyhdistysläiset yhdessä saksanopettajien kanssa ovat tässä vahva työpari, mutta he tarvitsevat tukea muilta organisaatioilta. Vieraiden kielten tukeminen kuntien strategioissa on kaikkien etu. Tampereen ja Hyvinkään kaupungit ovat tästä hyviä esimerkkejä, samoin vieraiden kielten yhteistyöstä. Tampereella esimerkiksi kaikki esikoululaiset saavat kielisuihkuja neljästä, alueen kouluissa opetettavista, vieraista kielistä. Kielisuihkuissa, joita Tampereella kutsutaan kielikasvatustunneiksi eli kikatus-tunneiksi, esikoululaiset pääsevät maistelemaan eri kieliä ja oppivat tuntemaan eri kulttuureja, ja tämähän on sitä kaikkein tärkeintä pääomaa tulevaisuuden tekijöille.

Toinen valinnan paikka on vapaaehtoinen vieras kieli, A2-kieli, joko 3., 4. tai 5.luokalta alkaen. Tässäkin tarvitaan lobbausta, jotta kunnat tarjoavat A2-kieliä kouluissaan ja jotta saksa olisi mukana valikoimissa. Yläkoulujen valinnaisainevalinnoissa tarvitaan sitten puolestaan murrosikäisten mielenmaisemaan vetoavaa materiaalia, kuten juurikin Genie-peliä.

Lauttasaaren yhteiskoulun palkittu Kansainvälinen kurkistus kieliin-opintojakso on loistava esimerkki kielten yhteistyöstä lukiossa. Koulun kieltenopettajat kehittivät kurkistuksen yhdessä rehtorin ja opinto-ohjaajien kanssa innostaakseen lukiolaisia vieraiden kielten opiskeluun. Kielten opiskelu on vähentynyt lukiossa mm. korkeakoulujen pisteytystyökalun takia, ja tarvitaan näiden kurkistustuntien kaltaisia tekoja kielten aseman vahvistamiseksi. Suomen kieltenopettajien liitto Sukol laatii parhaillaan yhteistä kannanottoa muiden aineliittojen, mm. matemaattisten aineiden liiton, kanssa pistelaskusysteemin muuttamiseksi tasa-arvoisemmaksi. Toivomme, että tämä yhteistyö tuottaa parhaan tuloksen!

Kikattaen, kurkistellen ja messuillen saksan kielen ja kulttuurin hyväksi!

Kirsi Aaltonen-Kiianmies

Kirjoittaja on intohimoinen kielisuihkuttaja ja saksan kielen ja kulttuurin harrastaja, Suomen Saksanopettajien puheenjohtaja, Tampereen yliopiston normaalikoulun englannin ja saksan kielen opettaja sekä opettajankouluttaja.