Kulttuuri-illallinen Tornissa

Tornin kulttuuri-illallisella 20.8.2019 puhuttiin Aue-Säätiön uudesta strategiasta, ilmastonmuutoksesta sekä Weimarin tasavallan perustuslaista.

Tämänvuotinen Aue-Säätiön neuvottelukunnan kulttuuri-illallinen oli perinteiseen tapaan keskusteleva, ajatuksia herättävä ja lämminhenkinen ystävätapaaminen! Hallituksen kutsumaan tilaisuuteen olivat päässeet paikalle lähes kaikki neuvottelukunnan jäsenet, ja myös sekä Saksan, Itävallan ja Sveitsin suurlähettiläät.

Illan teemana oli itsestään selvästi Aue-Säätiön uudistuminen. Aue-Säätiö on vuosien kuluessa kasvanut perhemäisestä yhteisöstä yhä monipuolisemmaksi toimijaksi. Visio ja strategia tarvitsivat uudistusta, johon hallitus ryhtyi viime vuoden lopulla. Aue-Säätiön piirissä käytyjen monien keskustelujen ja strategiaseminaarityöskentelyn tuloksena hallitus hyväksyi Säätiölle toukokuussa Theodor Auen hengessä uusitun vision ja strategian ohjaamaan Aue-Säätiön toimintaa seuraavan 3-5 vuoden aikana.

Hallituksen puheenjohtaja, tri Sinikka Salo esitteli neuvottelukunnalle Theodor Auen hengessä uudistetun strategian, jonka päälinjana on Säätiön toiminnan fokuksen siirtäminen enemmän Suomen ja saksankielisen Euroopan nykyisen vuorovaikutuksen edistämisen suuntaan unohtamatta Säätiön perinteistä historian tutkimusta ja julkaisutoimintaa, joita niitäkin tullaan uudistamaan.

”Ilmaston lämpenemisen estäminen, digitalisaation hyödyntäminen yhteiskuntiemme parhaaksi, demokratiamme suojaaminen valeuutisilta ja kyberhyökkäyksiltä ym. vaikeasti määriteltävät kehityskulut edellyttävät tieteen ja politiikan ratkaisuja, aktiivisia toimia kansalaisyhteiskunnalta, järjestöiltä, yrityksiltä. Näissä toimissa tarvitaan eurooppalaista yhteistoimintaa ja syvää vuorovaikutusta Suomen ja saksankielisen Euroopan välillä sitä tukemaan. Tässä Aue-Säätiö voi ja sen velvollisuus on olla mukana. Aue-Säätiö haluaa toiminnallaan vahvistaa maanosamme uskottavuutta kestävän kehityksen vastuullisena edelläkävijänä ja liberaalin demokratian arvojen puolustajana.” Näin valotti Sinikka Salo strategiatyön taustaa saaden neuvottelukunnan jäseniltä kannustusta hallituksen työlle. Esimerkkeinä tämän suuntaisista projekteista Sinikka Salo toi esille viime vuonna aloitetut Aue-Symposiumit (”Mistä puhe saksankielisessä Euroopassa”), joiden aiheena tänä vuonna oli ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka. Aue-Säätiö oli saanut kahteen tilaisuuteen esitelmöitsijöiksi korkean tason asiantuntijat Saksasta ja Sveitsistä (ks. Aue-Foorumi). Sinikka Salo kertoi myös käytännön uudelleenjärjestelyistä, joita Säätiössä on meneillään toimintojen uudelleen järjestämiseksi moderneja toimintamuotoja hyödyntäen ja viittasi valmistumaisillaan olevien uusien nettisivujen tuovan tästä lisätietoa lähiviikkoina.

Hallituksen puheenjohtajan alkupuheeseen kuului myös perinteeksi nyt jo muodostunut jonkin positiivisen asian esille ottaminen ”tässä epävarmassa maailmassa”. Tällä kertaa se liittyi Greta Thunbergin tämän vuoden alussa aikaansaamaan kansalaisliikkeeseen ja aikuisille osoitettuun vetoomukseen, joka on nostanut paineita korjaaviin muutoksiin. Aue-Säätiö oli pieneltä osin kuvassa mukana: tieteelliset symposiumimme olivat samaan aikaan kun Greta vetosi päättäjiin kehottaen näitä kuuntelemaan tieteilijöitä. Säätiömme myös tuki suomalaista Faktabaaria, joka tarkisti ensimmäisenä Gretan vetoomuksen tieteellisen pohjan todeten hänen tehneen kotiläksynsä hyvin ja ansaitsevan toiminnastaan ehdokkuuden Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Tästä hyvästä Faktabaari valittiin  maailman faktantarkistajayhteisön äänestyksessä vuoden viiden parhaan faktantarkistajan joukkoon. Tuki Faktabaarille meni luonnollisesti sen kautta, että mahdollistimme Faktabaarin 5-vuotisjuhlaseminaarin vieraiksi saksalaisen faktantarkistuskumppanin, Correctiv-Faktencheck, kutsumisen.

Varsinaisen illallisesitelmän piti valtuuskuntamme jäsen, professori emeritus Hannes Saarinen aiheenaan Weimarin tasavalta ja sen perustuslaki, jonka säätämisestä elokuussa tuli 100 vuotta. (Hänen esitelmänsä ”Weimar 1919. Aufbruch oder Anfang vom Ende?” on myöhemmin luettavissa Aue-Foorumilta.) Esitelmä herätti vilkkaan ja monipuolisen keskustelun, onhan Weimarin tasavallan kehitys demokratian kannalta ollut monin tavoin esillä nykyistä demokratian tilaa arvioitaessa.

Kaikkiaan tunnelma kauniina elokuisena iltana Helsingin kattojen yllä oli mahtava – avoimet keskustelut Aue-Säätiön hengen mukaisia. Malja Theodor Auen, säätiömme perustajan kunniaksi oli hieno päätös illalle!