Aue-Stiftelsen

Aue-Stiftelsen är en privat, oberoende stiftelse som grundades 1985 av Theodor Aue och hans fru Ulla Aue. Theodor Aue var en finsk affärsman vars släkt kom från Tyskland. Som en äkta europé och kosmopolit ville han främja det Europa som han hade upplevt i ung ålder genom det tyska språket och kulturen. Hans credo var att ta ansvar för framtiden från ett historiskt perspektiv och främja mångfalden och förståelsen för det fria och demokratiska Europa. Oberoende av nationalstats tänkande, förpliktar Aue-stiftelsen sig till att skydda och försvara ”Europas mirakel”.

Aue-Stiftelsen främjar medvetenhet om det tyskspråkiga Europas kultur och samverkan mellan dess vetenskap och konst primärt i Finland och mer brett i Östersjöregionen. Stiftelsen bidrar till att stärka vår kontinents trovärdighet som en ansvarsfull pionjär för hållbar utveckling och försvarare av den liberala demokratins värden.

Vi uppnår dessa mål genom

  • att investera i åtgärder för att återuppliva språkfärdigheter, särskilt i tyska, av finländare
  • belöna utmärkta individer eller organisationer som har bidragit till våra mål
  • organisera seminarier, symposier och andra evenemang antingen ensamma eller med lämpliga samarbetspartners
  • forsknings- och publikationsaktiviteter, antingen ensamma eller i samarbete med lämpliga partners; och
  • att kommunicera effektivt under vårt motto: ”Av passion för vårt Europa och för det tyska språket”

För mer information på svenska, vänligen kontakta

Johanna Hovilainen
verksamhetsledare

Aue-Stiftelsen

Munksnäs allén 18 B 47
FIN-00330 Helsingfors

info@aue-stiftung.org