Tavoitteemme & visiomme

Saksankielisen Euroopan ja Suomen vuorovaikutus on kautta vuosisatojen ollut vahva. Saksankielisellä Euroopalla on paljon annettavaa Suomelle, ja Suomi on tärkeä tulevaisuuden tekijä Euroopassa. Siksi Aue-Säätiö haluaa vahvistaa saksankielisen Euroopan tuntemustamme sekä Suomea osana eurooppalaista arvomaailmaa. Saksa on myös tärkein kauppakumppanimme, joten meidän kannattaa olla monikielinen eurooppalainen maa.

Intohimona Eurooppamme ja saksan kieli

Theodor ja Ulla Auen vuonna 1985 perustaman Aue-Säätiön tehtävä on syventää Suomen sidettä saksankieliseen Eurooppaan tuomalla tunnetuksi tämän alueen kulttuuria. Kasvavan globaalin epävarmuuden vuoksi haluamme myös vahvistaa maanosamme uskottavuutta liberaalin demokratian arvojen puolustajana sekä kestävän kehityksen edelläkävijänä.

Mies, jolla oli unelma Euroopasta

Theodor Aue oli saksalaista sukujuurta oleva suomalainen liikemies, joka rakasti Eurooppaa. Etenkin toisen maailmansodan jälkeen hän vaali sitä eurooppalaisuutta, johon oli saksalaisen kulttuurin ja saksan kielen kautta jo nuorena sitoutunut. Kulttuurinystävänä ja kosmopoliittina Aue tiesi, että alueen kulttuurisesta ilmapiiristä nauttii eniten, kun opettelee sen kielen.

Vahva ja yhtenäinen Eurooppa

Theodor Auen hengessä Eurooppa näyttäytyy meille Aue-Säätiössä kansallisvaltioiden rajat ylittävänä yhtenäisenä ja keskustelevana alueena, jossa saksan kielellä on keskeinen rooli. Edistämme perustajamme hengessä eurooppalaisten kansojen keskinäistä ymmärrystä ja yhteisiä eurooppalaisia arvoja, arvostaen samalla kulttuurin moninaisuutta.

Säätiömme toimintaa viivoittaa avarakatseisen Auen tapa ammentaa historiasta oppia tulevaan. Elämme vahvasti tätä päivää, mutta historian tuntemus on meille tärkeä arvo, ja saksan kieli niin olennainen osa eurooppalaisuutta, että:

  • Haluamme elvyttää sen taitoa maassamme ja lujittaa kulttuurista vaihtoa sekä yhteiskunnallista keskustelua suomalaisten ja saksankielisten eurooppalaisten välillä.
  • Palkitsemme tätä tavoitetta edistäneitä henkilöitä ja järjestöjä.
  • Järjestämme symposiumeja, tieteellisiä seminaareja sekä kulttuuritilaisuuksia, joissa saksan kielen ja eurooppalaisen kulttuurin ystävät voivat tavata toisiaan.

Hallitus

Aue-Säätiön hallitus vastaa säätiön toiminta-ajatuksen toteuttamisesta säätiön sääntöjen mukaisesti ja siten myös perustajan toiveiden tulkinnasta hallituksen visiossa ja strategiassa toimintaympäristön muuttuessa.

Annamari Arrakoski-Engardt

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja, FT Annamari Arrakoski-Engardt on ollut Aue-Säätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien ja puheenjohtajana maaliskuusta 2020 lähtien. Hän on toiminut johtotehtävissä kirja-alalla sekä Saksassa että Suomessa (mm. Weltbildissä, Rowohltilla, Tammessa ja Akateemisessa kirjakaupassa). Hän johtaa asiamiehenä John Nurmisen Säätiötä ja on Suomen Kirjainstituutin Säätiön ja Kirjakauppasäätiön hallitusten puheenjohtaja.

Juha Väyrynen

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja, varatuomari Juha Väyrynen on Suomen vanhimman asianajotoimiston Castrén & Snellmanin osakas. Hän on kansallisten ja kansainvälisten yritysjärjestelyjen asiantuntija, jolla on erityisosaamista mm. energia-, tele- ja apteekkialan tuntijana. Hän toimii aktiivisesti kansainvälisissä lakimiesverkostoissa. Hän on ollut Aue-Säätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2001 lähtien.

Teija Tiilikainen

Hallituksen jäsen

Hallituksen tuorein jäsen, VTT Teija Tiilikainen, on politiikan tutkija pääalanaan Euroopan integraatiotutkimus (ml. aatehistoria ja poliittinen järjestelmä). Hän on myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja ja Helsingin yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja. Aiemmin VTT Tiilikainen toimi 10 vuoden ajan Ulkopoliittisen instituutin johtajana. Aue-Säätiön hallitukseen hänet valittiin keväällä 2020.

Matti Fischer

Hallituksen jäsen

Matti Fischer on ollut vuodesta 2016 lähtien Helsingin Saksalaisen Evankelis-Luterilaisen seurakunnan pääpastori, ja virkansa myötä Aue-Säätiön hallituksen jäsen.

Christian Seege

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen KTM Christian Seege on DFK Finland Oy Ab:n, eli itsenäisen ja riippumattoman tilintarkastus-, veroneuvonta- ja yritysorganisaation toimiston, osakas. Aue-Säätiön perustajat Ulla ja Theodor Aue olivat hänen vanhempiensa ja isovanhempiensa hyviä ystäviä. Hän on ollut Aue-Säätiön hallituksen jäsen vuodesta 2015.

Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtaja toimii säätiön asiamiehenä ja johtaa säätiön toimintaa. Hän vastaa säätiön strategian toimeenpanosta ja toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hän on lisäksi säätiön julkaisusarjan toimitussihteeri.

Johanna Hovilainen

Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtaja, FM Johanna Hovilainen on valmistunut Tampereen yliopistosta (2017) pääaineena saksan kieli ja kulttuuri.

Tutkimustoimikunta

Historioitsijatoimikunnan tehtävä on tukea Aue-Säätiön hallitusta säätiön historialliseen tutkimustoimintaan liittyvissä kysymyksissä, erityisesti vuosittaisen tutkimusohjelman laatimisessa, ml. siihen liittyvät seminaarit (Snelmann-seminaarit, Talliner Symposien yms. ) ja näyttelyt sekä julkaisut säätiön omassa julkaisusarjassa. Aue-Säätiön hallitus nimittää toimikunnan jäseniksi määräajaksi Aue-Säätiön historian tutkimuksen alueella ansioituneita tieteenharjoittajia. Aue-Säätiön toiminnanjohtaja toimii toimikunnan sihteerinä.

Historioitsijatoimikuntaan kuuluvat: FT Robert Schweitzer (puheenjohtaja), FT Marjaliisa Hentilä (varapuheenjohtaja), prof. Tuomas Forsberg , VTT Johanna Rainio-Niemi, FT Kimmo Elo ja prof. dos. FT Tiina Kinnunen.

Neuvottelukunta

Aue-Säätiöllä on oma neuvottelukunta (Beirat). Neuvottelukunnan jäsenyys on elinikäinen, ja jäseniksi kutsumme työssään tai vapaa-ajallaan ansioituneita saksan kielen ja saksankielisen kulttuurin ystäviä, jotka ovat edistäneet säätiömme tavoitteita omissa yhteisöissään. Vuosien saatossa neuvottelukunnasta on tullut eräänlainen samanhenkisten ystävysten piiri, joka tapaa kerran vuodessa Helsingin Hotelli Tornissa saksankielisellä kulttuuri-illallisella. Illallisella käsitellään erilaisia ajankohtaisia eurooppalaisia teemoja. Tapaamiseen kutsutaan myös saksankielisten maiden Suomen-suurlähettiläät.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat VTT Sinikka Salo, Philip Aminoff, Katarina Baer, Alexander Bargum, tri. Jan Feller, prof. emer. Seppo Hentilä, ent. pääministeri Mari Kiviniemi, Lauri Kivinen, Ritva Koukku-Ronde, ent. pääministeri Paavo Lipponen, prof. Marja Makarow, tri. Anna-Maija Mertens, Timo Miettinen, tri. Risto E. J. Penttilä, tri. H.-F. von Ploetz, prof. emer. Hannes Saarinen, Roman Schatz sekä FT prof. emer. Seppo Zetterberg. Neuvottelukunnan kunniajäsenet ovat ent. suurlähettiläs Peter Bazing, prof. emer. Esko Häkli ja prof. emer. Matti Klinge.

Yhteistyökumppanit

Aue-Säätiö tekee yhteistyötä monen eri yhteistyökumppanin ja järjestön kanssa. Yhteistyötä tehdään muun muassa seuraavien kanssa: