Aue-Symposium ”Arvot” Berliinissä 12.10.2021

Arvot avaa Aue-Säätiön konferenssisarjan Kulttuuri – tulevaisuuden arkisto, jonka puitteissa järjestetään keskusteluja suomalais-saksalaisessa kontekstissa keskeisistä aiheista. Suomen ja Saksan välisistä, historian saatossa syntyneistä tiiviistä yhteyksistä ei liene epäilystäkään, mutta kuinka maiden väliset yhtäläisyydet ja eroavaisuudet ilmenevät käytännössä, ja millä tavoin ne näyttäytyvät ajankohtaisessa keskustelussa?

Aue-Säätiö, Scoventa-kustantamon Suomi-osasto sekä Suomen Saksan-instituutti haluavat yhdessä tuoda näiden kysymysten käsittelyyn uusia sävyjä. Lisäksi tavoitteena on syventää vuoropuhelua Suomen ja saksankielisen Euroopan välillä sekä edistää ymmärrystä suomalais-saksalaisista kulttuurisuhteista. Kysymys keskeisistä arvokäsityksistä kummassakin yhteiskunnassa ulottaa keskustelun teemakokonaisuuksiin kuten tasa-arvo, koulutus, turvallisuuden tarve sekä kansallinen minäkuva. Tilaisuus sisältää puheenvuorot Klaus Helkamalta (suomeksi) ja Wolfram Eilenbergeriltä (saksaksi) sekä yhteistä keskustelua englanniksi. Juontajana toimii Saskia Geisler.

Klaus Helkama analysoi Suomalaisten arvot -tutkimuksessaan suomalaista arvomaailmaa, sen kehitystä ja ominaispiirteitä. Tutkimus näyttää, kuinka luterilaisuuden muovaaman keskieuroopalais-skandinaavisen perinteen arvokäsitykset ovat yhteiskunnassa suomalaisiin erityispiirteisiin yhdistyessään luoneet omaleimaisen kokonaisuuden.

Wolfram Eilenberger vertailee 2010 ilmestyneessä tietokirjassaan Finnen von Sinnen: Von einem, der auszog, eine finnische Frau zu heiraten suomalaista ja saksalaista elämäntapaa omiin kokemuksiinsa perustuen. Myös teoksia kuten Zeit der Zauberer (2018) julkaissut kirjailija täydentää vallitsevaa keskustelua syvällä ymmärryksellään eurooppalaisesta aatehistoriasta.

Historioitsija Saskia Geisler on yksi Saksalais-suomalaisen seuran Deutsch-Finnische Rundschau -lehden päätoimittajista. Hän työskentelee Scoventa-kustantamolla Suomi-ohjelmassa.

Livestriimi alkaa klo 19:00 (Saksan aikaa) täällä ja tallenne jää nähtäville.

—————-

Arvoihin syvennytään ensin 12.8.2021 Helsingissä.