Aue-Symposium 2024: Generatiivinen tekoäly – innostuksen, skeptisyyden ja tasapainoisen näkökulman risteyskohdassa

Tämän vuoden otsikolla Kulttuuri – tulevaisuuden arkisto: Generatiivinen tekoäly – innostuksen, skeptisyyden ja tasapainoisen näkökulman risteyskohdassa, Geraldine de Bastion (Konnektiv), Jana Pejoska (Aalto-yliopisto) ja Noah Bubenhofer (Zürichin yliopisto) keskustelevat (nykyaikaisen) teknologian ja erityisesti tekoälyn kanssa käytävän vuorovaikutuksen sosiaalisista ulottuvuuksista. Keskustelun ytimessä on tuttuun tapaan Suomen ja saksankielisen Euroopan vertailu. Paneelikeskustelun juontajana toimii Ruth Fulterer (NZZ).

Iltakeskustelumme jatkavat sarjan aiempien symposiumien perinnettä: Pyrimme jälleen kerran pääsemään kyseisiä maita ja kulttuureja koskevan yleisen tiedon pinnan alle. Kysymysten valikoima on laaja: Millä tavalla yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat siihen, miten kussakin maassa suhtaudutaan teknologioihin? Millainen rooli syrjäytyneillä ryhmillä on, myös maailmanlaajuisessa kontekstissa? Eivätkö teknologiset uudistukset ole aina olleet erottamaton osa elämäämme? Miten ihmisen ja koneen välinen suhde muuttuu tekoälyn kehittyessä? Entä miten eri sukupolvet suhtautuvat alan nykyiseen ja tulevaan kehitykseen? Haluamme kuitenkin keskittyä myös konkreettisiin lainsäädännöllisiin ja poliittisiin lähestymistapoihin. Miten verrattain pienet valtiot, joilla on vain harvoja luonnonvaroja, voisivat käyttää nykyaikaista teknologiaa taloutensa vahvistamiseksi? Miten ne edistävät sekä avointa että kriittistä suhtautumista teknologiaan koulutusalalla? Entä millainen rooli EU:n kaltaisilla valtioiden yhteenliittymillä on kansallisten strategioiden kehittämisessä?

Lisätietoja antaa Aue-Säätiön toiminnanjohtaja Johanna Hovilainen / hovilainen@aue-stiftung.org

HELSINKI:

1. lokakuuta 2024, klo 17.00

Keynote-puheenvuoro: Geraldine de Bastion (Konnektiv)

Sveitsin Helsingin-suurlähetystö (Kalliolinnantie 16 A)

Tilaisuuden päätteeksi Sveitsin Helsingin-suurlähetystö toivottaa kaikki osallistujat tervetulleeksi pienelle vastaanotolle.

Ilmoittautuminen 23. syyskuuta mennessä tästä.

ZÜRICH:

20. marraskuuta 2024, 18.00

Keynote-puheenvuoro: Jana Pejoska (Aalto-yliopisto)

Zürichin yliopisto, Kleine Aula (pieni auditorio)

Rämistrasse 59, 8001 Zürich

Ilmoittautuminen 6. marraskuuta mennessä täällä.

Tapahtumat järjestetään englanniksi. Osallistuminen on kaikille avointa ja maksutonta.

Kulttuuri – Tulevaisuuden arkisto on konferenssisarja, jonka tavoitteena on sekä tiivistää vuoropuhelua että edistää keskinäistä ymmärrystä Suomen ja saksankielisen Euroopan välisistä kulttuurisuhteista. Lisätietoja täältä.

Puhujien esittelyt:

Geraldine de Bastion

(Kuva: @linuspetit)

Geraldine oli mukana perustamassa Konnektivia vuonna 2013. Hän toimii agentuurin toimitusjohtajana sekä johtaa sen digitaalisen muutoksen, kestävyyden ja innovoinnin konsultointiosastoa. Hän on ansioitunut moderaattori ja puhuja, joka on esiintynyt arvostetuilla foorumeilla, esimerkiksi re:publicassa ja TedXissä. Hän on myös kirjoittanut ARTE:n dokumentin “Digital Africa”. Lisäksi, Geraldine on Global Innovation Gathering -verkoston perustaja ja sen hallituksen johtaja. Hän on koulutukseltaan valtiotieteilijä ja työskentelee laajalti eri sidosryhmien kanssa teknologian ja ihmisoikeuksien alalla. Hänellä on tehtäviä useissa neuvoa antavissa lautakunnissa, joissa hän työskentelee kansalais- ja digitaalisen innovoinnin edistämiseksi. konnektiv.de/person/geraldine/

Jana Pejoska

Jana Pejoska on kokemussuunnittelustrategi Aalto-yliopiston IT-palvelujen kehittämisosastolla. Hän on erikoistunut suunnitteluun, teknologiaan sekä ihmisten ja tietokoneiden välisen vuorovaikutuksen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. Jana on toiminut erilaisissa luovissa ja akateemisissa tehtävissä. Väitöstutkimuksessaan ja akateemisissa projekteissaan Aalto-yliopiston MediaLabissa hän käytti Research Through Design -lähestymistapaa tutkiessaan teknologiavälitteisiä kokemuksia. Hän on työskennellyt myös Helsingin yliopiston kasvatustieteiden korkeakoulussa ja MIT MediaLabissa Yhdysvalloissa. Jana on erityisen kiinnostunut luomaan merkityksellisiä kokemuksia, jotka uudistavat ihmisten tapaa käyttää viestintä- ja yhteistyöteknologiaa. Hänen tavoitteenaan on kehittää uusia näkökulmia, jotka haastavat vallitsevan tilanteen ja innostavat muutokseen. www.janapejoska.com/

Noah Bubenhofer

Noah Bubenhofer on kielitieteen professori Zürichin yliopiston saksan kielen laitoksella. Hänen tutkimusalueensa ovat semantiikka ja pragmatiikka kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Hän muun muassa kehittää digitaalisen kielitieteen metodeja ja käyttää niitä diskurssien ja kielellisten käytäntöjen tutkimiseen. Noah Bubenhofer toimii myös “digitaalisen kielitieteen” teorianmuodostuksen parissa ja tutkii digitaalista viestintää sekä tekoälyn aiheuttamia muutoksia yhteiskunnassa. Empiirisessä tutkimuksessaan Noah Bubenhofer soveltaa automaattisen tekstianalyysin menetelmiä ja työskentelee myös suurten kielimallien parissa. www.bubenhofer.com/

Ruth Fulterer

(Kuva: Rafael Heygster)

Ruth Fulterer syntyi vuonna 1992 Italian Bolzanossa ja opiskeli taloustiedettä sekä filosofiaa Wienissä ja New Orleansissa. Hänen journalistinen uransa alkoi harjoittelusta paikallisessa liike-elämän sanomalehdessä, minkä jälkeen hän on suorittanut harjoitteluja Süddeutsche Zeitung sekä ZEIT -lehdissä ja talouslehdessä brand eins. Hän on kirjoittanut Neue Zürcher Zeitung -lehteen vuodesta 2020 lähtien tekoälystä ja muita teknologian ja yhteiskunnan rajapintaan liittyvistä aiheista.

Yhteistyössä: