Tuemme ja palkitsemme saksankielisen Euroopan ystäviä

Aue-Säätiö tukee henkilöitä ja järjestöjä, jotka edistävät saksalais-suomalaista vuorovaikutusta ja kulttuurityötä. Myönnämme myös pienehköjä apurahoja omiin projekteihimme sekä tutkimus-, seminaari- ja julkaisutoimintaamme osallistuville. Vuonna 2018 jaoimme apurahoja 93 000 euroa.

Apurahojen ohella palkitsemme ansioituneita saksan kielen ja kulttuurin ystäviä:

  • Theodor Aue -palkinto (10 000 €)
  • Margareta Aue -palkinto (5 000 €)
  • Ulla Aue -palkinto (5 000 €)
  • Rauhan ja yhteisymmärryksen mitali (5 000 €)

Apurahaa tutkimusta, julkaisua tai matkaa varten

Tieteellisten tutkimusapurahojen ja taiteelliseen, kulttuuriseen sekä ekumeeniseen ja uskontojen kohtaamista edistävään toimintaan myönnettyjen apurahojen ohella tuemme Suomeen tulevia saksalaisen kielialueen tieteenharjoittajia, opiskelijoita ja kulttuurialan esiintyjiä matka-apurahoin.

Rohkaisemme myös suomalaisia opiskelijavaihtoon saksankieliseen Eurooppaan lähteviä koululaisia ja opiskelijoita hakemaan apurahaa saksan kieleen ja kohdemaan kulttuuriin perehtymistä varten. Tietääkö oppilaasi, lapsesi tai kummilapsesi jo tästä mahdollisuudesta?

Lähetä vapaamuotoinen apurahahakemuksesi osoitteeseen: info@aue-stiftung.org.

Aue-säätiön jakamat palkinnot

Theodor Aue -palkinto jaetaan joka viides vuosi henkilölle tai järjestölle, joka on toimillaan lisännyt saksankielisen Euroopan yhteiskuntien, niiden kulttuurin, tieteen tai taiteen tuntemusta Suomessa ja siten vahvistanut eurooppalaisuuden ajatusta ja mahdollisuuksia löytää yhteisiä ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin.  Seuraavan kerran palkinto jaetaan vuonna 2020. Viimeksi (2015) sen sai toimittaja Heikki Aittokoski. Sitä aiemmin: kirjastonjohtajat Gabriele Schrey-Vasara ja Leili Naan (2010), entinen pääministeri Paavo Lipponen (2005) ja ministeri Jaakko Numminen (2000).

Theodor Auen äidin nimeä kantava Margarethe Aue -palkinto annetaan tunnustukseksi sitoutuneesta saksankielisestä kansalaistoiminnasta eurooppalaisten henkisten arvojen edistämiseksi. Palkinnon on aiemmin saanut Helsingin Saksalaisen seurakunnan sihteeri Kai-Uwe Sentzke (2005).

Theodor Auen puolison nimeä kantava Ulla Aue -palkinto myönnetään saksanopettajalle, saksankielisen koulutuksen tai nuorisotyön piirissä toimivalle henkilölle tai taholle, joka on esimerkillisesti edistänyt  eurooppalaisuuden ideaa ja rauhanomaisen rinnakkaiselon merkitystä lasten ja nuorten parissa Suomessa tutustuttamalla heitä saksankielisen Euroopan kulttuuriin. Palkinto on annettu taiteilija, muusikko M.A. Nummiselle (2010) ja musiikin- ja saksanopettaja Robert Bär´lle (2000).

Rauhan ja yhteisymmärryksen mitali palkintosummineen myönnetään henkilölle, joka on toimillaan vaalinut ja syventänyt suomalaisten yhteenkuuluvuutta ja suhteita saksankielisen Euroopan kanssa näin edistäen Euroopan kansojen rauhanomaista rinnakkaiseloa yli kansallisvaltioiden rajojen /vapaana  kansallisvaltioajattelusta.  Mitalin ovat saaneet kansanedustaja, emerita Jutta Zilliacus (2010) sekä suurlähettiläs Antti Karppinen (2005).