Marjo Bardzinski: LUKKI-hankkeesta uutta saksan opiskeluun ja opettamiseen

Lukion kieltenopetuksen valtakunnallinen kehittämishanke LUKKI käynnistyi vuonna 2017, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö laittoi uudelleen hakuun lukioiden erityistehtävät. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu päätti samalla kertaa hakea myös valtakunnallista vieraiden kielten kehittämistehtävää ja saikin johdettavakseen LUKKI-hankeen, jonka nimi viittaa lukioon, kieliin ja verkostoitumiseen.

LUKKI-koordinaattoreita Educa-messuilla tammikuussa 2023.

Kehittämishankkeen alusta asti Lukin päämääränä on ollut verkostoitua mahdollisimman laajasti. Nykyään seittimme ulottuvatkin jo ympäri Suomea ja tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Opetushallitus, Suomen kieltenopettajien liitto (SUKOL), kieltenopettajien pedagogiset järjestöt, yliopistot, korkeakoulut, kielten erityistehtäväkoulut sekä monet muut kieltenopetuksen kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun kaikki lukion kieltenopettajat toimivat hankkeen koordinaattoreina, joten myös lukioiden harvinaiset vieraat kielet saksa mukaan lukien ovat hankkeessa edustettuina.

Toimintamme tarkoituksena on ollut myös herättää laajamittaista keskustelua lukion kieltenopiskelun nykytilasta. Erityinen huolenaiheemme on ollut lukiolaisten jatkuvasti kaventuneet kieliopinnot. Näkemyksemme mukaan työelämässä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa entistä laajempaa kielten ja kulttuurien osaamista. Erityisesti saksan kielen osaajille olisi Suomessa jatkossakin kysyntää. Keskustelun herättämisen lisäksi hankkeemme pyrkimyksenä on myös kartoittaa paitsi lukion kieltenopetuksen vahvuuksia myös kehittämistarpeita. Tässä työssä ratkaisevassa asemassa ovat kaikki lukion kielten opettajat ympäri Suomea.

Hankkeen ansiosta muun muassa lahjoitettiin 120 ilmaislippua saksaa opiskeleville lukiolaisille ja heidän opettajilleen Faust-esitykseen.

Lukki on kuluneiden vuosien aikana tarjonnut hyvin monenlaista koulutusta kieltenopettajille sekä järjestänyt laajasti eri sidosryhmien tapaamisia. Olemme myös jakaneet opetukseen liittyviä hyviä ideoita ja käytänteitä sekä tarjonneet erilaisia tapahtumia myös opiskelijoille varsinkin kulttuurin saralla. Saksan opettajat ovat opiskelijoineen osallistuneet järjestämiimme tapahtumiin aktiivisesti. Koska Lukki-hanketta on jäljellä ainakin vielä pari vuotta, toivomme löytävämme edelleen uusia yhteistyötahoja tukemaan saksan kielen opetusta ja opiskelua ympäri Suomea. Erityisesti työelämän kontaktit sekä saksankielisten maiden tiede ja kulttuuri kiinnostavat. Jos sinulla on ajatuksia tai ehdotuksia uusiin yhteistyökuvioihin liittyen, olethan yhteydessä matalalla kynnyksellä!

Marjo Bardzinski

Kirjoittaja on saksan lehtori Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa. Sähköpostiosoite yhteydenottoja varten: marjo.bardzinski (at) syk.fi