Mikaela Jaanti: Saksan kielen ja liikekulttuurin merkitys viennissä

Saksa on Suomen suurimpia kauppakumppaneita. Suomen ja Saksan väliset kauppasuhteet ovat olleet vahvat kautta historian. Saksan markkinat tarjoavat suomalaisille yrityksille runsaasti mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä kansainvälisesti.

Kulttuurierot voivat kaataa kaupat

Saksassa menestyminen edellyttää kuitenkin vahvaa kieli- ja kulttuuriosaamista. Väärinymmärrysten riski on suuri, jos liike-elämän kulttuurieroja ei tiedosteta. Esimerkiksi Aasian markkinoille mentäessä kulttuurieroista ollaan tietoisia, kun taas Saksaan lähdettäessä ne usein unohdetaan.

Usein sanotaankin, että mitä lähempänä maantieteellisesti ollaan, sitä suurempi on kulttuurieroista johtuvien konfliktien riski. Tällöin usein oletetaan, että liike-elämä toimii kutakuinkin samoilla säännöillä kuin kotimaassa, vaikka näin ei ole.

Liiketoimintakulttuurieroja käytännössä

Saksassa esimerkiksi pk-yrityksissä hierarkia on usein suurempi kuin Suomessa, ja viestintätyyli erilainen. Kuten Suomessa myös Saksassa viestintätyyli on faktoihin perustuvaa ja suoraa, mutta saksalainen haluaa jo ensimmäisessä tapaamisessa myös haastaa, kyseenalaistaa ja käydä faktat perusteellisesti läpi. Suomalainen voi kokea tämän hyökkäävänä tai toisen osapuolen asiantuntijuutta kyseenalaistavana, vaikka kyse onkin vain erilaisesta tavasta neuvotella. Saksalainen osoittaa olevansa kiinnostunut kysymällä, haastamalla ja keskeyttämällä. Neuvotteluissa ja tapaamisissa noudatetaan usein melko tiukkaa protokollaa ja perinteitä.

Saksassa kvartaali on 25 vuotta

Aikahorisontti Saksassa on pidempi kuin Suomessa, ja karkeasti voidaankin sanoa, että Saksassa kvartaali on 25 vuotta. Tämä johtuu osittain siitä, että yrityksillä ja yrittämisellä on Saksassa pidempi historia ja suurempi yhteiskunnallinen vastuu kuin Suomessa: Suurin osa Saksan pk-yrityksistä on perheyrityksiä, jotka muodostavat Saksan talouden tukirangan. Tulevaisuutta pyritään suunnittelemaan mahdollisimman tarkkaan ja pitkälle, sillä nk. Mittelstandilla (perheomisteisilla pk-yrityksillä) on perinteisesti ollut suuri ja pitkälle kantava vastuu oman paikkakuntansa tärkeinä työllistäjinä.

Saksan kieli avain markkinoille

Myös kielellä on keskeinen rooli Saksan liike-elämässä. Vain 12 prosenttia yli 40-vuotiaista saksalaisista kokee puhuvansa englantia niin hyvin, että olisi valmis neuvottelemaan englanniksi. Luku on hätkähdyttävä, kun otetaan huomioon, että saksalaisissa pk-yrityksissä yleensä juuri yli 40-vuotiaat tekevät päätökset.

Saksan kielen ja liikekulttuurin tuntemus onkin suomalaisille yrityksille Saksassa menestymisen elinehto. Kun liikekulttuurierot ovat tiedossa, suomalaisyritykset voivat sopeuttaa strategioitaan ja viestintäänsä vastaamaan paremmin saksalaisten odotuksia ja tarpeita. Oikein valjastettuna erilaisten kulttuurien ymmärrys luo lisäarvoa ja avaa uusia mahdollisuuksia Euroopan suurimmalla talousalueella.

Mikaela Jaanti

Kirjoittaja on Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin Training Services and Development -osaston johtaja.

Yhteydenotot:

puh. 050 5555 308

sähköposti: mikaela.jaanti@dfhk.fi

Facebook: https://www.facebook.com/AHKFinnland/

Instagram: https://www.instagram.com/ahkfinnland/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ahkfinnland/

X: https://twitter.com/AHKsuomi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCkVa5nv-Jdg6VqgD5B3ezGA